تصویر 2 تصویر 1 تصویر 3

لیست شرکتها

لیست شرکتهای تایید صلاحیت شده سال 1394

ردیف نام شرکت شماره ثبت سال تاسیس نام مدیر عامل گروه ها
آدرس شهرستان تلفن
41 راشین اندیشه پویا چهلستون 53383 1393/10/10 زهرا باقر زاده تعمیر و نگهداری ساختمان و ماشین آلاتخدمات عمومی ( نگهبانی , نامه رسانی , پیشخدمتی , امور آبدار خانه، خدمات پاسخگویی تلفن و سایر موراد مشابه)نگهداری و خدمات فضای سبزامور بهره برداری از تاسیسات
اصفهان
42 مهرآوران سروش بنیان 53828 1393/12/19 محمدحسین رضایت امور آشپزخانه و رستورانخدمات عمومی ( نگهبانی , نامه رسانی , پیشخدمتی , امور آبدار خانه، خدمات پاسخگویی تلفن و سایر موراد مشابه)نگهداری و خدمات فضای سبزامور چاپ و تکثیر امور بهره برداری از تاسیسات
اصفهان
43 سبزکاران اسپادانا 23004 1383/06/08 محمد صابری خدمات عمومی ( نگهبانی , نامه رسانی , پیشخدمتی , امور آبدار خانه، خدمات پاسخگویی تلفن و سایر موراد مشابه)نگهداری و خدمات فضای سبز
اصفهان
44 فن آوران هوران پارس 23045 1385/06/15 بابک میثاق تعمیر و نگهداری ساختمان و ماشین آلاتامور آشپزخانه و رستورانخدمات عمومی ( نگهبانی , نامه رسانی , پیشخدمتی , امور آبدار خانه، خدمات پاسخگویی تلفن و سایر موراد مشابه)
اصفهان
45 ایتوک صنعت پارس 24134 1383/11/21 پیام اسلامیان تعمیر و نگهداری ساختمان و ماشین آلاتخدمات عمومی ( نگهبانی , نامه رسانی , پیشخدمتی , امور آبدار خانه، خدمات پاسخگویی تلفن و سایر موراد مشابه)امور بهره برداری از تاسیسات
اصفهان
46 پارس خطوط نقش جهان 26003 1384/09/06 محمدجواد صانعی نگهداری و خدمات فضای سبزامور بهره برداری از تاسیسات
اصفهان
47 نام آوران صنعت چهلستون 29002 1385/10/23 محمد کلانتری تعمیر و نگهداری ساختمان و ماشین آلاتخدمات عمومی ( نگهبانی , نامه رسانی , پیشخدمتی , امور آبدار خانه، خدمات پاسخگویی تلفن و سایر موراد مشابه)نگهداری و خدمات فضای سبزامور بهره برداری از تاسیسات
اصفهان
48 مطبوع صنعت اصفهان 35773 1371/08/13 محسن ضیائی حمل و نقلتعمیر و نگهداری ساختمان و ماشین آلاتخدمات عمومی ( نگهبانی , نامه رسانی , پیشخدمتی , امور آبدار خانه، خدمات پاسخگویی تلفن و سایر موراد مشابه)امور بهره برداری از تاسیسات
اصفهان
49 رهشاد سپاهان 11253 1374/03/22 حسن زارعی حمل و نقل
اصفهان
50 هامون گستر اصفهان 12565 1375/10/24 فریبرز باجول خدمات عمومی ( نگهبانی , نامه رسانی , پیشخدمتی , امور آبدار خانه، خدمات پاسخگویی تلفن و سایر موراد مشابه)نگهداری و خدمات فضای سبز
اصفهان
51 سرا نصب 15710 1378/11/25 ایرج بهزاد جزی تعمیر و نگهداری ساختمان و ماشین آلات
اصفهان
52 توسعه تجارت نو اندیشان باربد 53122 1393/08/26 فرزانه صالحی سلیمان آبادی حمل و نقلامور آشپزخانه و رستورانخدمات عمومی ( نگهبانی , نامه رسانی , پیشخدمتی , امور آبدار خانه، خدمات پاسخگویی تلفن و سایر موراد مشابه)نگهداری و خدمات فضای سبزامور بهره برداری از تاسیسات
اصفهان
53 نارگل هشت بهشت 48818 1391/10/02 آذین هراتیان نگهداری و خدمات فضای سبز
اصفهان
54 مهندسین مشاور بازرسی فنی ناظران 5824 1366/05/24 سیدمهدی صلاح اصفهانی امور بهره برداری از تاسیسات
اصفهان
55 پویش نوآوران سمیرم 830 1388/02/15 عبداله اسدی خدمات عمومی ( نگهبانی , نامه رسانی , پیشخدمتی , امور آبدار خانه، خدمات پاسخگویی تلفن و سایر موراد مشابه)امور چاپ و تکثیر
سمیرم
56 پارس صنعت برق اسپادانا 332 1392/05/20 سیدمجید مرتضوی تعمیر و نگهداری ساختمان و ماشین آلاتامور آشپزخانه و رستورانخدمات عمومی ( نگهبانی , نامه رسانی , پیشخدمتی , امور آبدار خانه، خدمات پاسخگویی تلفن و سایر موراد مشابه)نگهداری و خدمات فضای سبزامور بهره برداری از تاسیسات
دهاقان
57 فروزان برق امید دشت 2488 1387/06/26 امید محمد هاشمی تعمیر و نگهداری ساختمان و ماشین آلات
دهق
58 آریا سرو سپاهان 1189 1388/04/18 غلامرضا نصوحی حمل و نقلامور آشپزخانه و رستورانخدمات عمومی ( نگهبانی , نامه رسانی , پیشخدمتی , امور آبدار خانه، خدمات پاسخگویی تلفن و سایر موراد مشابه)نگهداری و خدمات فضای سبز
مبارکه
59 طاهر اندیش سپاهان 16924 1379/10/10 وحید طاهر زاده تعمیر و نگهداری ساختمان و ماشین آلاتخدمات عمومی ( نگهبانی , نامه رسانی , پیشخدمتی , امور آبدار خانه، خدمات پاسخگویی تلفن و سایر موراد مشابه)امور بهره برداری از تاسیسات
شاهین شهر
60 ایمن آرمان مبارکه 1250 1388/09/05 راضیه یزدانی دهنوی تعمیر و نگهداری ساختمان و ماشین آلاتامور آشپزخانه و رستورانخدمات عمومی ( نگهبانی , نامه رسانی , پیشخدمتی , امور آبدار خانه، خدمات پاسخگویی تلفن و سایر موراد مشابه)نگهداری و خدمات فضای سبزامور بهره برداری از تاسیسات
مبارکه
حمل و نقل

حمل و نقل

تعمیر و نگهداری ساختمان و ماشین آلات

تعمیر و نگهداری ساختمان و ماشین آلات

امور آشپزخانه و رستوران

امور آشپزخانه و رستوران

خدمات عمومی ( نگهبانی , نامه رسانی , پیشخدمتی , امور آبدار خانه، خدمات پاسخگویی تلفن و سایر موراد مشابه)

خدمات عمومی


نگهداری و خدمات فضای سبز

نگهداری و خدمات فضای سبز

امور چاپ و تکثیر

امور چاپ و تکثیر

امور بهره برداری از تاسیسات

امور بهره برداری از تاسیسات