تصویر 2 تصویر 1 تصویر 3

لیست شرکتها

لیست شرکتهای تایید صلاحیت شده سال 1394

ردیف نام شرکت شماره ثبت سال تاسیس نام مدیر عامل گروه ها
آدرس شهرستان تلفن
21 سدیده پیمان پارس 48457 1391/08/14 میثم نصیریان امور آشپزخانه و رستورانخدمات عمومی ( نگهبانی , نامه رسانی , پیشخدمتی , امور آبدار خانه، خدمات پاسخگویی تلفن و سایر موراد مشابه)نگهداری و خدمات فضای سبز
اصفهان
22 سبز پویان سمیرم 354 1384/05/24 اسماغعیل آصفی نگهداری و خدمات فضای سبز
سمیرم
23 فنی مهندسی ظرافت کار زرین 1163 1382/03/10 محمود فدایی حمل و نقلتعمیر و نگهداری ساختمان و ماشین آلاتامور آشپزخانه و رستورانخدمات عمومی ( نگهبانی , نامه رسانی , پیشخدمتی , امور آبدار خانه، خدمات پاسخگویی تلفن و سایر موراد مشابه)نگهداری و خدمات فضای سبزامور چاپ و تکثیر امور بهره برداری از تاسیسات
مبارکه
24 سرو آرای فدک 1422 1390/01/23 سیدعلی حسینی خدمات عمومی ( نگهبانی , نامه رسانی , پیشخدمتی , امور آبدار خانه، خدمات پاسخگویی تلفن و سایر موراد مشابه)نگهداری و خدمات فضای سبز
مبارکه
25 پردیس سبز زنده رود 1715 1392/07/20 مهرداد ایزدی امور آشپزخانه و رستورانخدمات عمومی ( نگهبانی , نامه رسانی , پیشخدمتی , امور آبدار خانه، خدمات پاسخگویی تلفن و سایر موراد مشابه)نگهداری و خدمات فضای سبزامور بهره برداری از تاسیسات
مبارکه
26 ساحا قدرت تیران 97 1382/01/20 جعفر شاهرودی تعمیر و نگهداری ساختمان و ماشین آلاتخدمات عمومی ( نگهبانی , نامه رسانی , پیشخدمتی , امور آبدار خانه، خدمات پاسخگویی تلفن و سایر موراد مشابه)امور بهره برداری از تاسیسات
تیران
27 خدماتی فنی برجیس فریدونشهر 1302 1383/11/18 رسول یادگاری تعمیر و نگهداری ساختمان و ماشین آلاتامور آشپزخانه و رستوراننگهداری و خدمات فضای سبز
چادگان
28 پویا عمران سپاهان 549 1384/06/24 جواد محمدی تعمیر و نگهداری ساختمان و ماشین آلاتخدمات عمومی ( نگهبانی , نامه رسانی , پیشخدمتی , امور آبدار خانه، خدمات پاسخگویی تلفن و سایر موراد مشابه)نگهداری و خدمات فضای سبزامور بهره برداری از تاسیسات
چادگان
29 هیراد سازه طاها 3161 1390/10/20 بیژن فرهنگ بروجنی خدمات عمومی ( نگهبانی , نامه رسانی , پیشخدمتی , امور آبدار خانه، خدمات پاسخگویی تلفن و سایر موراد مشابه)نگهداری و خدمات فضای سبزامور بهره برداری از تاسیسات
نجف آباد
30 مهر سام یار اسپادانا 2594 1393/06/09 پریوش داودی نژاد تعمیر و نگهداری ساختمان و ماشین آلاتامور آشپزخانه و رستورانخدمات عمومی ( نگهبانی , نامه رسانی , پیشخدمتی , امور آبدار خانه، خدمات پاسخگویی تلفن و سایر موراد مشابه)نگهداری و خدمات فضای سبزامور بهره برداری از تاسیسات
فولاد شهر
31 نوع دوست وزوان 180 1382/03/25 راضیه حاتمی حمل و نقلامور آشپزخانه و رستورانخدمات عمومی ( نگهبانی , نامه رسانی , پیشخدمتی , امور آبدار خانه، خدمات پاسخگویی تلفن و سایر موراد مشابه)نگهداری و خدمات فضای سبز
وزوان
32 سهند صنعت سپاهان 558 1390/07/30 محسن جهانبخش حمل و نقلتعمیر و نگهداری ساختمان و ماشین آلاتامور آشپزخانه و رستورانخدمات عمومی ( نگهبانی , نامه رسانی , پیشخدمتی , امور آبدار خانه، خدمات پاسخگویی تلفن و سایر موراد مشابه)نگهداری و خدمات فضای سبزامور چاپ و تکثیر امور بهره برداری از تاسیسات
تیران
33 سرین ساز سپاهان 30128 1386/02/18 مهین جلالی ریگی تعمیر و نگهداری ساختمان و ماشین آلاتخدمات عمومی ( نگهبانی , نامه رسانی , پیشخدمتی , امور آبدار خانه، خدمات پاسخگویی تلفن و سایر موراد مشابه)نگهداری و خدمات فضای سبزامور بهره برداری از تاسیسات
اصفهان
34 کاوش تدبیر فرهمند 52843 1393/07/09 مجید خدابنده حمل و نقلتعمیر و نگهداری ساختمان و ماشین آلاتخدمات عمومی ( نگهبانی , نامه رسانی , پیشخدمتی , امور آبدار خانه، خدمات پاسخگویی تلفن و سایر موراد مشابه)نگهداری و خدمات فضای سبزامور بهره برداری از تاسیسات
بهارستان
35 مهرآوران آینده 414 1381/01/28 احسان رحمتی تعمیر و نگهداری ساختمان و ماشین آلات
خمینی شهر
36 شخت کوشان خمینی شهر 824 1386/11/18 مهدی حاجی باقری تعمیر و نگهداری ساختمان و ماشین آلاتخدمات عمومی ( نگهبانی , نامه رسانی , پیشخدمتی , امور آبدار خانه، خدمات پاسخگویی تلفن و سایر موراد مشابه)نگهداری و خدمات فضای سبزامور بهره برداری از تاسیسات
خمینی شهر
37 ساز آب زیست اسپادانا 47824 1391/05/31 میلاد نوروزی اصفهانی نگهداری و خدمات فضای سبزامور بهره برداری از تاسیسات
اصفهان
38 راز صنعت سپاهان 490 1376/05/15 بهروز آقایی تعمیر و نگهداری ساختمان و ماشین آلاتخدمات عمومی ( نگهبانی , نامه رسانی , پیشخدمتی , امور آبدار خانه، خدمات پاسخگویی تلفن و سایر موراد مشابه)نگهداری و خدمات فضای سبزامور بهره برداری از تاسیسات
اصفهان
39 پیمان صنعت اردیبهشت 41790 1389/07/05 فاطمه ادیبی حمل و نقلتعمیر و نگهداری ساختمان و ماشین آلاتامور آشپزخانه و رستورانخدمات عمومی ( نگهبانی , نامه رسانی , پیشخدمتی , امور آبدار خانه، خدمات پاسخگویی تلفن و سایر موراد مشابه)نگهداری و خدمات فضای سبزامور بهره برداری از تاسیسات
اصفهان
40 مینا طبخ سپاهان 42735 1389/10/13 حسنعلی معصومی تعمیر و نگهداری ساختمان و ماشین آلاتامور آشپزخانه و رستورانخدمات عمومی ( نگهبانی , نامه رسانی , پیشخدمتی , امور آبدار خانه، خدمات پاسخگویی تلفن و سایر موراد مشابه)نگهداری و خدمات فضای سبزامور بهره برداری از تاسیسات
اصفهان
حمل و نقل

حمل و نقل

تعمیر و نگهداری ساختمان و ماشین آلات

تعمیر و نگهداری ساختمان و ماشین آلات

امور آشپزخانه و رستوران

امور آشپزخانه و رستوران

خدمات عمومی ( نگهبانی , نامه رسانی , پیشخدمتی , امور آبدار خانه، خدمات پاسخگویی تلفن و سایر موراد مشابه)

خدمات عمومی


نگهداری و خدمات فضای سبز

نگهداری و خدمات فضای سبز

امور چاپ و تکثیر

امور چاپ و تکثیر

امور بهره برداری از تاسیسات

امور بهره برداری از تاسیسات